UW BEHEERINFORMATIE STRUCTUREEL OP ORDE?

ZO DOET U DAT!

Het op orde brengen én houden van beheerinformatie is één van de grote kopzorgen van beheerteams. Uit ons recentelijk uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit geldt voor minimaal 60% van de gemeentelijke beheerteams. Als dat ook voor uw beheerteam geldt, dan nodig ik u uit om verder te lezen.

In ons onderzoek geven de gemeentelijke overheden aan dat zij beter en efficiënter kunnen handelen, indien zij beschikken over actuele, betrouwbare en complete beheerinformatie. De aangedragen oorzaak voor het ontbreken hiervan verschilt per organisatie en vraag een specifieke oplossingsrichting.


In onze workshop “BIO” (Beheer Informatie op Orde) leert u met uw team hoe u uw informatievoorziening structureel kunt verbeteren.


Uw team:

leert uit welke BOUWSTENEN een optimale informatievoorziening bestaat;
doet een SCAN om de huidige situatie in kaart te brengen;
maakt een overzicht met de ONTWIKKELPUNTEN;
maakt een concreet ACTIEPLAN met oplossingsrichtingen;
ontwikkelt DRAAGVLAK en ENERGIE om met de acties aan de slag te gaan.
Placeholder image

Geïnteresseerd?

Klik op de link en laat uw gegevens achter.
Wij nemen contact met u op.